Bevakat

Sysavs nybygge kan öppna för källsortering

Staffanstorps kommun är idag den enda kommunen i Skåne som inte har källsortering för matavfall. Sysavs nya biogasanläggning på Sjölunda kan förändra detta.

Socialdemokraterna i Staffanstorp har en samlad politisk hållning i frågan.

– Absolut vill vi ha källsortering. Moderaterna pratar inte om det, det har inga tankar över huvud taget om att man ska sortera matavfallet, säger Pia Jönsson (S).

Det kommer in allt fler medborgarförslag i frågan. Ett skickades in av Lotta Sjögran, men förslaget fick avslag.

– Jag fick svaret att Staffanstorps invånarna inte är redo för det, säger hon.

Tidigare har Lotta Sjögran inte varit partipolitisk, men efter medborgarförslaget blev hon kontaktad av Miljöpartiet. Hon står nu på deras lista i kommunvalet.

Idag körs Staffanstorp osorterade sopor till Sysavs anläggning i Malmö. Övriga skånska kommuners sorterade matavfall tas idag hand om i Kristianstad. Detta menar kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) är en bidragande orsak till att Staffanstorp valt att stå utanför den skånska miljölinjen.

– Vi tittade på hur mycket energiuttag vi fick från soporna i Sysavanläggningen och anläggningen i Kristianstad. Vi såg då att det var bäst miljöanvändning om det gick till Sysav eftersom vi då slipper lastbilstransporter inom länet, säger han.

Pia Jönsson tror inte att det är den egentliga anledningen, utan att det främst är en kostnadsfråga för Moderaterna.

– Det tror jag inte ett dugg på. Varför gör då alla andra kommuner det?

Dessutom tycker hon att det finns en pedagogisk poäng med sopsorteringen. Att föregå med gott exempel.

– Vi lär barnen i skolan om hur viktigt det är att sortera avfallet och då tycker jag det är viktigt att man i familjerna inte slänger allt i samma tunna, säger Pia Jönsson.

Nu ska Sysav bygga en egen biogasanläggning för matavfall, som från och med 2015 kommer ta hand om alla sydskånska kommuners sorterade matavfall. Detta kan ändra Christians Sonessons inställning till frågan.

– Nu kommer Sysav bygga en anläggning för matavfall och då får vi kanske omvärdera det, säger han.

Text: Hanna Sigeman & Tim Kronström