Bevakat

Kvinnor i politiken: Färre på listorna

Antalet kvinnliga kandidater minskar i årets kommunval, men antalet kvinnliga toppkandidater ökar. Obevakat ger er sista delen i kartläggningen av kvinnorna i Svedalas politik.

I årets kommunval verkar trenden gå mot färre kandidater totalt och färre kvinnor i synnerhet. I förra valet ställde 186 personer upp, av de 69 kvinnor, i tio partier i valet och utgjorde 37 procent av listorna.

I årets val verkar antalet kandidater totalt och kvinnor specifikt bli färre. Av de nio partierna som hittills lämnat in sina listor finns 161 kandidater och av de är 58 stycken, eller 36 procent, kvinnor.

Miljöpartiet har i årets val en jämställd lista med hälften kvinnor och män, att jämföra med förra valet där de hade en kvinna bland sju kandidater. Moderaterna har 30 procent kvinnor på sin lista, en nedgång med fem procentenheter jämfört med förra valet. Socialdemokraterna ökar marginellt från 28 procent till 29 procent kvinnor på sin lista.

Andelen kvinnor ökar också på Centerpartiets och Barapartiets listor medan Folkpartiet och Sverigedemokraterna minskar något. Nybildade Svedalademokraterna har 43 procent kvinnor på sin lista. Värt att notera är dock att partiets lista än så länge är ett utkast och har inte lämnats in för tryck. Hittills har alla utom Vänsterpartiet lämnat in sina listor. Kristdemokraterna ställer inte upp i höstens kommunval.

När det gäller förstanamnen på partiernas vallistor ökar antalet kvinnor, både i antal och procentuellt. I förra kommunvalet hade tre av de tio partierna som ställde upp då en kvinna som förstanamn. I årets kommunval har fyra av de hittills nio inlämnade listorna en kvinna som förstanamn.

Jessika Wide vid Umeå universitet säger att forskningen visar på att det finns en skillnad på hur män och kvinnor rekryteras till att ställa upp på partiernas listor. Forskningen visar på tendensen att kvinnor i högre grad ställer upp efter rundringningar från partierna medan män i högre grad ställer upp om partierna skickar post till dem.

Forskningen visar också på att kvinnor tenderar till att vara färre i partier som domineras av sedan tidigare kända manliga politiker.

Titta på hur det förhåller sig i statistiken!

Text: Aleksandar Sibinovic
Foto: Tor Gasslander