Bevakat

Centrumdöden: Chef för handeln saknas

Svedala kämpar med att få handeln i centrum att öka. Samtidigt finns det ingen som har högsta ansvaret för handeln i kommunen.

Sedan 7 maj i år finns det ingen näringslivschef i Svedala kommun. Det var ingen nyhet för kommunledningen att förre näringslivschefen John Taylor skulle gå i pension. Ändå startade inte rekryteringen av en ny näringslivschef förrän i början av mars.

– Vi räknar med att rekryteringen ska bli klar innan midsommar och att en ny näringslivschef är på plats till hösten, säger kommundirektör Elisabeth Larsson som tillsammans med personalchefen är ansvariga för rekryteringen.

En anledning till att rekryteringen av näringslivschef drog ut på tiden är enligt Elisabeth Larsson att en ny ekonomichef skulle tillsättas.

– Vi ville inte ha två stora rekryteringar samtidigt och så bedömde vi att vi skulle klara sommaren utan näringslivschef då det är lite lugnare, säger Elisabeth Larsson, kommundirektör i Svedala.

Elisabeth Larsson, kommundirektör

Elisabeth Larsson, kommundirektör

Men det är många i Svedala som tycker det är märkligt att det inte gick att anställa någon på en så viktig post innan John Taylor hann gå i pension.

– Varför har man inte överlappat det? Det tycker jag är jättekonstigt, säger Anna Hansson, ordförande i Svedala Handel.

Själv hörde hon och andra medlemmar i Svedala Handel talas om att näringslivschefen skulle gå i pension redan i höstas.

– Men kommunen har säkert sina skäl, det är ju sommar- och semestertider, fortsätter hon.

Att rekrytera är ett långt förarbete som inte syns utåt menar Linda Allansson Wester, ordförande i kommunstyrelsen i Svedala.

– Där är flera steg innan annonsen kommer ut. Så är det inte på en lärartjänst eller en sjukskötersketjänst, men på den här typen av tjänst är det otroligt viktigt, säger Linda Allansson Wester.

Rekryteringsbolaget som har hand om anställningen har bland annat gjort intervjuer med flera kommunanställda för att få fram vad för egenskaper de söker hos en näringslivschef.

Att det inte finns en näringslivschef för tillfället är inget som kommer att gå ut över Svedala menar Linda Allansson Wester. Istället får de som arbetar på kommunen dela på näringslivschefens ordinarie uppgifter.

– Nu är där ett glapp. Jag är medveten om glappet, jag har tillåtit glappet, alltså får jag också axla ett större ansvar, säger hon.

Text och foto: Anna Hansson


Läs mer om centrumdöden:

Inte bara kommunens ansvar

Storgatan då och nu med karta över centrum

Bistra miner hos handlarna

Krönika: ”Var ligger Svedala centrum?”

Näringslivschef dröjer

Gångtunnel står och trampar

Handlarnas förtroende i botten

Folket flyr centrum