Bevakat

Barnkonventionen- de vuxnas ansvar

Få barn i Svedala känner till sina rättigheter och endast fyra av tio har hört talas om Barnkonventionen.
Det visar en undersökning som gjorts av Rädda Barnen efter kritik från FN:s kommitté för barns rättigheter. 

– På det stora hela är det inte bra, det är oroväckande, säger Yasmin Lundqvist, volontär för Rädda Barnen i Svedala.

Det bekymmersamma resultatet kan samtidigt jämföras med övriga skånska kommuner – där är det ännu sämre ställt. Av undersökningen framgår även att var femte Svedalaelev känt sig mobbad eller kränkt det senaste året.

– Det erbjuds inte kommunala barnombud till barn trots att uppemot 69 procent, enligt vår undersökning i Svedala, önskar en vuxen att prata med. Precis som grannkommunen Simrishamn erbjuder och det är att beklaga i Svedala, säger Yasmin Lundqvist, volontär för Rädda Barnen.

Rädda Barnens landsomfattande undersökning ”Ung röst” fokuserar på barn. I Svedala deltog 345 barn från diverse grundskolor.
Den genomförs med hjälp av enkäter och gruppintervjuer. Frågor ställs kring bland annat psykisk ohälsa och baseras på den kritik som Sverige fått från FN:s kommitté för barns rättigheter.

– Sverige lämnar in en rapport vart femte år till FN:s kommitté för barn rättigheter. Vår undersökning ”Ung Röst” kommer vara en tilläggsrapport till denna. Det har vi, på Rädda Barnen, gjort sedan 2010, som är året då Sverige skickade in sin senaste rapport, säger Yasmin Lundqvist.

Varje kommun ska efterfölja socialtjänstlagen (SOL) som skyddar unga och barn från otrygghet.
– Enligt undersökningen vill 90 procent av de intervjuade att man gör något åt mobbning i skolan, säger hon.

Barnskötaren Marina Hägg, på Marbäcksskolan i Svedala, tror att barn lär sig bäst i vardagliga situationer.
Hon tycker även att det är vuxnas ansvar att lära barn om deras rättigheter.
– Det är vuxnas ansvar överlag. Det inkluderar både föräldrar och lärare, säger Marina Hägg.

Hur arbetar du med att lära barnen om barnkonventionen? 

–Det går inte att använda termer med barn som är åtta år gamla. Det handlar om att i vardagliga situationer prata om bemötandet av människor och på så vis poängtera att det gäller samtliga människors rättigheter, stora som små, förklarar Marina Hägg.

Dock tror hon att termerna kommer senare i livet för barnen, speciellt om de går i mellanstadiet.
– Termerna är självklart viktiga, men de får komma på högstadiet, säger hon.

Enligt undersökningen som Rädda Barnen gjort är det uppemot 90 procent av de tillfrågade barnen som tycker att vuxna är dåliga på att lyssna.  Detta kan förvisso bero på ett stressigt liv som vuxen.

– Många föräldrar jobbar mycket och hinner inte lyssna till sina barn. Men det kanske ligger i vår kultur att inte ta barn på alltför stort allvar. ”De är ju bara barn”. Men det är också vuxnas jobb att ta reda på barns åsikter och ta hänsyn till dessa, menar hon.

Yasmin Lundqvist brukar volontärarbeta med läxhjälp för barn och det märks tidigt att barn tar efter vuxna, berättar hon.
– Barn ser vuxna som förebilder. De är våra kopior. Läser vi, kommer barnen också vilja läsa. Skriver vi, så tar dem efter. Barn utvecklas efter våra mönster och rutiner. Lyssnar inte vi, då lyssnar inte barnen heller, säger Yasmin Lundqvist.

Hur kommer ni fortsätta ert arbete på Rädda Barnen?  

– Vi måste ut och informera barn och vuxna om barnkonventionen. Om barns egna rättigheter. Känner inte barnen till rättigheterna, kommer vuxna inte kunna dem i framtiden heller, säger Yasmin Lundqvist.

Text och foto: Christian Carkani