Bevakat

Centrumdöden: Inte bara kommunens ansvar

Fotgängarna flyr Svedala centrum och handlarna förlorar fler och fler kunder. Kommunen viker två miljoner till centrum men menar samtidigt att det är handlarna som måste locka kunderna.

Handlarna kring Storgatan vill att kommunen ska göra mer för centrum. Men Svedalas kommunalråd Linda Allansson Wester menar att kommunen redan har gjort mycket för att lyfta handeln.

– Vi har valt att stärka handeln i centrum genom att visa att det är här i stråket från Ågatan och upp som livsmedel hör hemma och dagligvaruhandel hör hemma.

Efterfrågan av just en livsmedelsbutik på Storgatan är omfattande, både handlare och svedalabor lyfter fram det som en av de viktigaste frågorna. Pia Transe-Pedersen, Svedala kommuns stadsarkitekt, håller med om att det är dagligvaruhandeln som drar folk.

Hur stort inflytande har en livsmedelsbutik i centrum?
– Det är möjligt att man måste börja vänja sig vid att inte ha en livsmedelsbutik i centrum. Men det var en annan rörlighet här med ICA. Nu är det Systemet och Apoteket som drar folk. Det är förödande för äldre. Men kommunen driver inte handel, säger Pia Transe-Pedersen.

Linda Allansson Wester understryker också att det inte bara är kommunens ansvar att centrum blommar. Hon menar att flera olika faktorer, som service och hur inbjudande en lokal är, påverkar huruvida svedalaborna väljer att gå till lokala handlare.

– Du måste få svedalabon eller den som jobbar här att behöva gå till din affär och handla. Den resan behöver handeln göra. Vi kan göra strukturerna, vi kan samarbeta med handeln om aktiviteter för att dra hit folk, men vi kan aldrig göra produkten attraktiv eller affären de har attraktiv.

Hon menar också att nu när ICA har flyttat har även det som kan anses vara Svedalas centrum flyttat och kanske måste handlarna i framtiden följa efter.

– På sikt får de utvärdera ett nytt läge utifrån deras egna behov. Vi får ju se hur de gör framöver.

Kommunens plan för att göra centrum attraktivare är att anlita tre konsulter som under parallella uppdrag ska ta fram förslag på hur Svedala centrum ska kunna utvecklas. Just nu finns omkring tio intresserade. Två miljoner är vikt åt arbetet med centrum, av dessa kommer 210 000 kronor att gå till konsulternas arvode. Efter sommaren ska de ha sammanställt förslag som de kan presentera.

Pia Transe-Pedersen säger att handlarna kommer att involveras och att det är viktigt att alla känner sig delaktiga. De två miljoner kronorna ska gå till både snabba åtgärder och fördjupande ritningar. De ska också hitta Svedalas identitet.

– Centrum ska bli en plats för sociala möten, inte bara handel. Man ska kunna hitta in hit från motorvägen. Hur man ska locka folk att gå av tåget här och inte fortsätta till Ystad.

Text: Sussi Rayner

Foto: Anna Hansson och Annabel Merkel


Läs mer om centrumdöden:

Storgatan då och nu med karta över centrum

Bistra miner hos handlarna

Krönika: ”Var ligger Svedala centrum?”