Bevakat

Kvinnor i politiken: Svedala sjätte sämst i landet

 

Svedala är bland de sämsta av landets kommuner när det gäller antalet kvinnor i politiken. Endast en tredjedel av alla folkvalda är kvinnor.

I Svedala kommuns fullmäktige sitter 45 ordinarie ledamöter och en tredjedel av de, femton stycken, är kvinnor. Läggs ersättarna till i mängden så utgör kvinnorna 34 procent.

– Spontant så tycker jag att det är lågt. Rikssnittet för kommunerna ligger idag på 42 procent. Svedala ligger sjätte sist i Sverige i den bemärkelsen, säger Jessika Wide, statsvetare vid Umeås universitet.

Tillsättningen av kvinnor i de kommunala organen visar inte heller några högre siffror. Om ordinarie ledamöter i beredningarna och partiföreträdare tas med i beräkningen så utgörs de posterna till 29 procent av kvinnor.
– Det är också väldigt lågt. Rikssnittet ligger på 44 procent i nämnderna och 29 procent är väldigt mycket lägre, säger Jessika Wide.

Enligt Jessika Wide blir det svårare för partierna att tillsätta fler kvinnor för uppdrag om det finns ett lågt antal medlemmar i partierna. Svårigheten med att rekrytera fler kvinnor slår också över i tillsättningen av uppdrag.
Men Jessika Wide menar att det här är något som inte är unikt för Svedala. Så här ser det ut i många mindre kommuner, speciellt hos de mindre partierna.

Kvinnorna är kraftigt underrepresenterade i flera kommunala organ. I revisionen, valberedningen och bygg- och miljönämnden sitter inte en enda kvinna bland de ordinarie ledamöterna. Beredningen för ekonomi och demokrati, beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt samt valnämnden har alla bara en kvinna var bland de ordinarie stolarna.

Vidare utgör de majoriteten i beredningen för vård och omsorg, beredningen för kultur och fritid, myndighetsnämnden för socialtjänst och skola samt överförmyndarnämnden.

Titta på siffrorna på hur det ser ut i kommunfullmäktige och de kommunala organen!

Text: Aleksandar Sibinovic