Bevakat

En ny fasad

Redan 1970 hölls bomässan ”Bo i Villa” i Staffanstorp, en för tiden väldigt ny företeelse.

I slutet av 80-talet bildades idén om en skånsk småstad med historisk prägel under namnet ”Stanstad”. Det gråa 60-tals-arvet med betongkomplex byttes ut mot snedtak, höga taknockar, olikformade hus och skånska färger. Under hela 90-talet pågick ombyggnationen och efter att den centrala storgatan fått ett nytt ansikte fortsatte arbetet med ny konsthall, bibliotek och kommunhus.

Satsningen bar frukt och allt fler barnfamiljer lämnade de bullriga storstäderna för ett liv i ett mindre samhälle i en mindre kommun. För att ytterligare kapitalisera på den positiva trenden utformades arbetet med Bo97.

Läs mer.
Om bomässan som satte tonen för rådande villaarkitektur.
Ljusets hus – bomässans ljuspunkt.

Text: Magnus Ornhammar

Storgatan kantas av olikformade hus och ett annorlunda småstadsansikte. Bild: Magnus Ornhammar

Storgatan kantas av olikformade hus och ett annorlunda småstadsansikte. Foto: Magnus Ornhammar