Bevakat

Äldrevård i Staffanstorp bottenlistad

Staffanstorp strävar efter Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Det verkar inte gå så bra. Kommunen rankas lågt både i en undersökning från Socialstyrelsen och i tidningen Fokus kommungranskning.

Vad tycker de äldre om sitt särskilda boende och hemtjänsten? I Socialstyrelsens nationella brukarenkät placerar sig Staffanstorp nästan längst ner av landets 290 kommuner. I Fokus stora undersökning, under rubriken “Bäst att vara äldre 2014” ligger Staffanstorp på plats 236.

Liliana Lindström (M) är ordförande för socialnämnden och har det politiska ansvaret för äldrevården. Hon har nu gett vård- och omsorgschefen Ingela Löfberg i uppdrag analysera resultaten tillsammans med kommunens egna granskning NKI (Nöjd kund index), där siffrorna är bättre.

– Uppenbarligen finns det lite olika bilder. Då är det viktigt för mig som socialnämndens ordförande och för socialnämnden att se vad som ligger bakom och vilka förbättringsmöjligheter som vi kan besluta om för att göra det ännu bättre för våra seniorer, säger hon.

I Staffanstorp drivs en stor del av äldrevården, både hemtjänst och äldreboende, av Attendo Care AB. Totalt finns det 118 lägenheter utspridda på 3 äldreboenden och det största är Attendos Magnoliagården med sina 74 lägenheter.

Under 2013 rapportades 18 negativa händelser på Magnoliagården in.

Enligt socialstyrelsens undersökning kom det in en stor mängd klagomål om förekomst av ensamarbete, låg bemanning, bristande tillsyn samt brister i utförandet av insatser på främst demensenheterna under sommaren och hösten 2013.

När Obevakat först kontaktar Attendo får vi prata med Birgitta Larsson som är verksamhetschef på Hemtjänstavdelningen. Hon säger att Staffanstorps dåliga ranking i hemtjästen beror på övergången från kommunal hemtjänst till Attendos verksamhet, att det tar ett tag för vårdtagarna att ställa om.

Varför är det så?
–Förändringar oroar, inte alltid, inte men oftast är det så. Det behöver inte tvunget vara från kommunal till privat vård, det kan vara tvärtom också, samt mellan olika privata utförare.

Den största delen av kritiken riktas mot äldreboende i Staffanstorp. Attendo Care AB tog över det största vårdhemmet Magnoliagården 2010 och vann upphandling eftersom företaget presenterade det billigaste alternativet.

Att få tag på den nytillträdda chefen Marie Molander på Magnoliagården är svårt. Första dagen Obevakat försöker nå äldreboendet låter det mest såhär.

Obevakat kontaktar då pressavdelningen som säger att de ska se till att hon hör av sig. När svaret kommer, är det pressavdelningen som säger att de inte kan kommentera undersökningen eftersom den inte gäller Attendo specifikt (trots att Attendo är det företag som är störst inom äldrevården i Staffanstorp och som fått flest negativa rapporter det senaste året).

Liliana Lindström vill inte dra några slutsatser av Staffanstorps dåliga placering.

Det är lång klättring kvar till Sveriges bästa livskvalitet för de äldre?
–Jag vill inte kommentera den här undersökningen förrän jag har fått  resultat av analysen, jag har gjort en beställning på en analys av de här undersökningarna. Vård och omsorgschefen och medarbetare i kommunen kommer att jobba med de här frågorna för att kunna redovisa för vad siffrorna egentligen säger och vad nämnden eventuellt behöver fattar för extrabeslut.

När kommer analysen då?
– Jag tror knappast inte det kommer till junisammanträdet men till nästa sammanträde, augusti/september blir det.


 FAKTA

  • Fokus årliga kommungranskning ska mäta var det är ”bäst att bo 2014″ och utgår från 30 olika faktorer. Resultatet publiceras i listform och av Sveriges 290 kommuner hamnar Staffanstorp på plats 236.
  • Socialstyrelsens nationella brukarundersökning bygger på en stor enkätundersökning som gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende.

Resultat Staffanstorp, särskilt boende
51% av de svarande uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. Plats: 228/290
54% av de svarande uppger att personalen har tillräckligt med tid. Plats: 257/290
73% av de svarande uppger att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Plats: 250/290

Resultat Staffanstorp, hemtjänst
85% av de svarande uppger att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Plats: 273/290


Text: Liza Jakobsson & Hanna Sigeman
Foto: Kristoffer Palmkvist