Bevakat

Carl Johan Folkesson

CJsbyline

Grunden för all journalistik är att prata med människor. Vi förmedlar människors kunskap, upplevelser och berättelser, kopplar olika berättelser till varandra och försöker sätta dem i ett sammanhang. All journalistik är lokal på något sätt.

Genom att skriva, filma och förmedla belyser journalister ett samhälle. Makthavarnas beslut blir synliga, orättvisor kommer fram ur skuggorna och det som är positivt, alla fantastiska människor och handlingar kan spridas så att fler kan ta del av dem och inspireras.

Jag kommer att under några veckor gå runt i Staffanstorp med min kamera och mitt block. Jag kommer att lyssna, anteckna och filma. Om ni vill så ses vi där.

Carl Johan Folkesson