Bevakat

Svedalaborna älskar att tycka

Svedalaborna tycker mångdubbelt mer än i motsvarande kommuner, men tänker de för stort lägger kommunen i bromsen.

Det handlar alltså om medborgarförslagen. I en kommun av Svedalas storlek brukar kommunen få in cirka 20 medborgarförslag på fyra år. I Svedala är siffran 45, och åren bara två. Dubbelt så många förslag på bara halva tiden alltså.

Detta enligt SCBs mätning om den lokala demokratin i kommuner och landsting mellan åren 2010-2014 och Obevakats egen granskning av de medlingsförslag som kommit in till Svedala kommun.

Enligt Obevakats granskning är kommunen rätt bra på att lyssna. Det är en ovanligt stor andel av förslagen som faktiskt genomförts. Lite under hälften av alla medborgarförslag har fått positiv respons från fullmäktige.

Efter att en medborgare skrivit till kommunen har bland annat en lekplats i Hyltarp rustats upp, träd återplanteras och en och annan gångväg anlagts. Det vill säga den typen medborgarförslag som kan klämmas in utan att spräcka kommunens årsbudget.

I de fall där kommunen inte går på förslagsställarens linje anges också ofta pengar som skäl, men påfallande ofta hamnar förslaget också långt utanför kommunens vanliga verksamhetsområde.

– Om det är stora åtgärder som föreslås i ett medborgarförslag blir det regelmässigt. Även om man är positiv till förslaget så måste man överväga det inför nästa års budget i så fall. Det kan vara juridiska skäl som gör att det medborgarförslaget inte är genomförbart också, säger Bengt Nilsson, som är kanslichef på kommunen.

När Obevakat träffar några Svedalabor på gatorna verkar det dock inte vara många som är helt med på hur systemet fungerar.

I de allra flesta av landets kommuner går det att lämna medborgarförslag. I Svedala har möjligheten funnits sedan 2003, och Bengt Nilsson tycker att kommunen även i fortsättningen ska vara glada om medborgarna vill hjälpa till.
– Det är viktigt att komplettera den politiska organisationens synpunkter. Goda idéer är ju inte bara förbehållet till politiska representanter, de kan komma från medborgare också.

 


FAKTA
Enligt kommunallagen måste alla medborgarförslag behandlas, men numera måste inte alla medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige.
Alla som bor i kommunen kan lämna medborgarförslag, oavsett ålder eller medborgarskap. Dock måste medborgarförslag lämnas in av privatpersoner, inte företag och föreningar. Alla medborgarförslag är en offentliga handlingar. Enligt kommunallagen, som infördes 1991, bör kommunfullmäktige kunna fatta ett beslut om förslaget inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.


Text och ljud: Cecilia Uddenfeldt Wort
Text och foto: Tor Gasslander