Bevakat

Centrumdöden: Handlarnas förtroende i botten

Åsikterna är många om hur Svedala centrum ska bli attraktivt igen.

Klimatet  har aldrig varit sämre för att starta och driva företag i Svedala. Butikerna går på knäna och kommunen kämpar för att få tillbaka handlarnas förtroende. 

Problem med dalande cityhandel är inget unikt för Svedala. Flera kommuner kämpar med liknande problematik.

Vad som är speciellt med Svedala är den drastiska förändringen som skedde i samband med de två mataffärernas flytt från centrum. Problemen som Svedala brottas med blev direkt påtagliga.

Handlare vittnar om minskad försäljning och företagarnas förtroende för kommunen har aldrig varit sämre. Enligt en rapport som rankar Sveriges kommuner i företagsklimat, gjord av Svenskt Näringsliv, har Svedala rasat de senaste två åren och ligger nu på plats 109 av landets 290 kommuner. Så lågt har kommunen inte legat sen undersökningen började göras 2001.

– Det beror nog på många olika faktorer. Vi har haft problem med handeln på Storgatan. Många lokaler har stängt. Ica flyttade och Coop stängde, säger Elisabeth Larsson, kommundirektör i Svedala.

– Man såg inte heller så bra siffror när det gäller attityder och bemötande från politiker och tjänstemän. Så det är något vi behöver bli bättre på, säger hon.

Kommunen gjorde tillsammans med politiker, företagare inom handel och service, tjänstemän, och fastighetsägare en handelsutredning som ska göra Svedala Centrum mer attraktivt för handel och företagare. Den blev sedan till en handelspolicy med mål och visioner för att ge handeln ett uppsving i Svedala.

Anna Hansson var en av deltagarna i utredningen. Hon äger en hårsalong i Svedala och är sedan slutet av mars ordförande i Svedala Handel.

Hon märker missnöjet bland Svedalaborna.

– Jag har ju fördelen att höra åsikter från kunderna här. Många beskriver att det var levande när de kom hit till Svedala men att det är det dött nu och de funderar på att flytta härifrån och det är verkligen inte bra, säger Anna Hansson.

Anna Hansson ordförande i Svedala Handel

Anna Hansson ordförande i Svedala Handel

Enligt kommunens analys beror den försämrade placeringen i företagsrankingen på att företagarna upplever att kommunens tjänstemän och politiker inte har full förståelse för näringslivets villkor och behov. Och kanske även på oron som uppstått bland butiksägarna längs Storgatan efter mataffärernas flytt.

– Det vi märkte var en beteendeförändring. Telefonen började ringa istället för att folk kom in och bokade tid. Så jag kan tänka mig att affärerna runt Coop går sämre, säger Anna Hansson.

Svedala Handel försöker påverka handeln i Svedala på flera sätt menar Anna Hansson. De för dialoger med kommunen om en centrumledare och med fastighetsägarna som förvaltar lokalerna till de tomma livsmedelsbutikerna. De anordnade även vårmarknaden i Svedala som hölls för några veckor sen.

– Svedalaborna är en stor nyckel i det hela och att få dem att bli kära i sin by på nytt, säger Anna Hansson.

Men flera vi har pratat med har kritiserat Svedala Handel för att de inte gör något och för att de inte är tillräckligt engagerade.

– Den kritiken kanske är befogad. Du kan aldrig ”pleasa” alla. Men det är viktigt att människor tycker till och tänker för att vi ska få feedback i vad de vill att vi ska göra. Annars vet vi ju inte vad vi borde göra, säger Anna Hansson.

Sedan Anna Hansson själv blev engagerad i föreningen och började samarbeta med kommunen har hon förstått att allt tar tid och det kan vara frustrerande. Svedala är ett tungrott samhälle menar hon.

– Det är ju hiskeligt hur saker kan dra ut på tiden för att det är valår. Men det är mest en känsla jag har att det är så. Jag tror inte det är medvetet men att det blir så, säger hon och påpekar samtidigt att det är hennes egna åsikter.

Alarmpågarna

Problematiken kring centrumdöden är komplex. Stora köpcentrum som Emporia, Entré och Triangeln har nyligen genomfört stora renoveringar och ligger bara 20 minuter från Svedala. Många som pendlar till Malmö, Lund och Trelleborg passar även på att handla där.

2011 handlade Svedalaborna nästan hälften av alla sina dagligvaror och 70 procent av sina sällanköpsvaror utanför Svedala enligt Svedalas handelsutredning.

Lite längre ner på gatan från Anna Hanssons salong låg det en butik med barnkläder. Klädesaffären gick i konkurs och en mäklarbyrå är på väg att öppna där. Två män står på trottoaren utanför och pratar med en elektriker. De är ägare till mäklarbyrån och renoveringen är i sitt slutskede.

Alla som Obevakat har pratat med i Svedala har en åsikt om handeln i centrum. Många tycker att kommunen borde göra mer, andra pekar på handlarnas ansvar och vissa tycker att det är upp till Svedalaborna att handla mer lokalt för att få handeln att växa.

Mattias Widgren, en av ägarna till mäklarbyrån tycker det är befängt att säga att det är Svedalabornas ansvar att handla i byn.

– Vi företagare måste locka kunderna. Det går inte att tvinga dem. Vi måste organisera oss. Visa engagemang och skicka kunder mellan oss, säger Mattias Widgren.

Mattias Widgren och hans kollega Fredrik Winlund är däremot överens om att ett stort ansvar ligger på kommunen.

– Centrum är motorn för att få en levande innerstad. Kommunen kan göra hur mycket som helst och vet bäst själva vad. Men det måste vara rent, snyggt och inbjudande, säger Fredik Winlund.

Fakta


 

Kommunens planer för Svedala

Kommunens planer för Svedala. Foto: Svedala Kommun

Handelsområdena i norr och söder ska utvecklas och locka till sig sällanköpshandel medan vardaglighandeln ska ske i nuvarande centrum, längs Storgatan. En gångtunnel under stationen ska knyta ihop centrum med södra affärsområdet. En upprustning av centrum som ska locka dit folk ska också göras.

Källa: Kommunens handelsutredning

 

Fakta Svenskt Näringslivs Företagsklimatsranking


– Rapporten baseras på resultat från enkätsvar från företagare och officiell statistik med syftet att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag

– Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat: Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

– Svedala sjönk 31 platser under 2013 och 45 under 2012.

– Åren innan mataffärerna flyttade från centrum steg Svedala i Företagsklimatsrankingen och låg som bäst på plats 60.

– Svedala ligger nu på plats 140 av 290 kommuner.

– Svedala kommuns mål är att ligga i topp 50.

– Främst är företagarna i Svedala missnöjda med politikers och kommunens tjänstemäns attityder till företagande och hur kommunen tillämpar lagar för företagande. Läs mer här

– Svenskt näringsliv började göra rankingen 2001. Undersökningskriterierna ändrades 2004 och liknande kriterier har använts sedan dess.

– Se hela rankingen här 

Text och foto: Anna Hansson


 

Läs mer om centrumdöden:

Inte bara kommunens ansvar

Storgatan då och nu med karta över centrum

Bistra miner hos handlarna

Krönika: ”Var ligger Svedala centrum?”

Näringslivschef dröjer

Gångtunnel står och trampar

Folket flyr centrum