Bevakat

Vem ska bo i Staffanstorp?

Det finns inga kommunala hyresrätter i Staffanstorp. De som en gång fanns har politikerna sålt ut till privata fastighetsföretag. Sen dess har det inte byggts en enda hyresrätt. Och det ser inte ut att ändras heller.

Lotta Mauritsson driver tatueringsstudion Vampyrella Tattoo som ligger på Rådhustorget. Hon har bott i Staffanstorp nästan hela sitt liv och har låtit sina barn växa upp här. Hon tycker att bostadsbristen och framförallt bristen på hyresrätter är kommunens största problem.

– Jag vet ingen 20-åring som flyttar hemifrån. Man har inte råd att köpa en dyr bostadsrätt när man är ung. Jag vet inte vart de ska ta vägen, säger hon.

Lotta Mauritssons son är strax över 20 år och har stått i bostadskö sedan han blev myndig. Han vill inte flytta från Staffanstorp, säger hon. Ändå var han nyligen på en visning av en lägenhet i Lund, eftersom han inte har fått erbjudande om någon bostad i hemkommunen än.

Likadant ser det ut för hennes svärson som har stått i kö i snart fem år utan ett enda erbjudande om lägenhet.

SCBs medborgarundersökning visar att personer i Staffanstorp mellan 18-24  är den åldersgrupp som är minst nöjd med sin boendesituation.

Under de kommande decennierna beräknas antalet invånare i Skåne öka, och Staffanstorps kommun vill locka till sig en hel del av dem. Kommunen har antagit detaljplaner för 3600 nya bostäder enligt politikernas tillväxtkatalog, vars tidshorisont sträcker sig till 2022.

Men i Staffanstorp, liksom i övriga Sverige, går bostadsbyggandet trögt. Mest lönsamt är det att bygga bostadsrätter eller redan sålda hus. Det gör att företag med vinstsyfte främst bygger sådana bostäder. Thomas Lexén är stadsarkitekt och arbetar som plan- och byggchef i Staffanstorps kommun. Han vill helst se att villamattorna i Staffanstorp bryts av med andra former av bostäder.

– Men vad jag hela tiden ser när vi bygger nytt är att ingen bygger hyresrätter över huvud taget. Det byggs nästan inga hyresbostäder alls i landet och i vår kommun produceras det för närvarande mest friliggande villor eller radhus, säger han.

Staffanstorps kommun tar inte ansvar för alla generationer, säger oppositionsrådet Pierre Sjöström (S). Han är kritisk till att kommunledningen inte vill betala för att bygga hyresrätter.
– Sedan 2008 har det inte byggts en enda hyresrätt i kommunen. Och det är ett problem för vilka är det som efterfrågar hyresrätter? Jo det är ungdomar som vill flytta hemifrån, men även äldre som vill flytta från sina villor som inte orkar med sitt stora hus. Tidigare har vi inte byggt så mycket hyresrätter heller, men då har vi i alla fall haft vårt kommunala bolag som bygger med jämna mellanrum i nya områden. Då erbjöd man unga och äldre möjlighet att flytta in, säger han.

Nu finns det ungefär 1500 hyreslägenheter i Staffanstorps kommun. Alla är i privat ägo.

– Bristen på bostäder leder till långa köer, och gör att unga som vill bo kvar i Staffanstorp inte kan flytta hemifrån. Hjärup ligger nära både Lund och Malmö, och skulle kunna utgöra ett alternativ till att bo i de större städerna, säger Pierre Sjöström.

Snart två år har gått sedan den slutliga utförsäljningen av hyresbostäderna gick igenom kommunfullmäktige och KPA pension köpte de drygt 700 lägenheterna för 545 miljoner kronor.

Beslutet mötte motstånd långt innan det var taget. Antalet namnunderskrifter räckte för att väcka frågan om en folkomröstning i kommunfullmäktige. Men kommunfullmäktige stoppade förslaget.

Moderaterna och Staffanstorpspartiet var eniga. Bostäderna skulle ut på marknaden och med majoritet (trots det där omtvistade mandatet) skulle de segra.

I avsiktsförklaringen till utförsäljningen, som är ett slags ”så här långt har vi kommit i vårt avtal”-dokument, säger kommunen att KPA pensions inställning till bland annat hyresrätter är av stor vikt. KPA pension svarar att Gamla Åkershus ska bli kvar som hyreslägenheter för en tid, och att företaget är positivt inställt till hyresrätten som bostadsform i Staffanstorp.

När avtalet skrevs under var det på de grunderna som beslutet vilade.

Lotta Mauritsson tycker att kommunen prioriterar fel när de säljer ut hyresrätterna samtidigt som mycket pengar går till att Staffanstrop ska se “attraktivt” ut.

– Vill de inte ha ungdomar kvar i byn? Vad är det de är ut efter med sina rondeller och fancypancy, är det bara höginkomsttagare?

Vad upplever du att Staffanstorps kommun satsar på?

– De satsar ju på intrycket vad du ska få av den här byn. Visst det är en jättefin liten småstad vi har, men det tror jag att folk kan se ändå, utan att rondellerna har arkitektdesignats.

Planen är att Staffanstorp ska växa. Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) säger att han vill se fler av alla bostadstyper.

Ändå finns det inga planer på att lägga in beställningar från byggföretag,

Och Christian Sonesson säger att det är svårt att få folk att ens bygga i tätorten Staffanstorp. I Hjärup är det lättare, men det har inte byggts några hyresrätter där heller.

Kommunen hänvisar dem som vill hyra lägenhet till dessa fastighetsägare. Obevakat har ringt upp dem och frågat om hur många bostäder de förmedlar. Och så här ser det ut.

Kommunstyrelseordförande Christian Sonesson (M) förklarar hur man har tänkt att tillväxt ska skapa mobilitet och därmed också göra hyresrätterna lediga.

 

Lotta hoppas att politikerna lyssnar på de nuvarande Staffanstorpsborna när det gäller bostadsbristen.
– De måste faktiskt vara lyhörda för alla som bor här nu, inte bara de som ska flytta hit, säger hon.

Text: Hanna Sigeman & Liza Jakobsson