Bevakat

Erbjuder stöd till separerade familjer

Barn i föräldrars fokus (BIFF) i Staffanstorp finns till för föräldrar som har separerat. Men kommunen har svårt att nå ut till de som berörs. Vårens grupp för separerade pappor fick ställas in på grund av för få anmälda.

Else Holm som är socialrådgivare och Linn Andreasson, socionom tar emot inne på Familjecentralen Paletten.
De är med och driver BIFF som erbjuder utbildning och stöd till föräldrar där separationen blivit konfliktfylld.
I höstas höll man en grupp för mammor och nu i vår var tanken att det skulle bli en grupp för pappor.
Men få anmälda gjorde att gruppen fick ställas in.
– Vi jobbar mycket med hur vi ska nå ut. Vi tror att behovet är stort hos separerade familjer här i Staffanstorp, säger Linn Andreasson.

Nu planerar BIFF för en ny pappagrupp som ska starta i oktober.
För att det ska komma deltagare vill de marknadsföra sig mer aktivt och på så sätt nå ut till de som behöver stöd.
Syftet med föräldragrupperna är att man ska kunna träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.
Konfliktfyllda separationer kan göra att barnen hamnar i en utsatt position.
– Den stress som en kris skapar hos barn kan liknas vid att leva i en krigszon, säger Else Holm.

BIFF genomförs i samarbete med Rädda Barnen och syftet är att stärka barnens situation och ge barnen rätt till båda sina föräldrar. Liknande grupper finns även i Lund och Malmö.

Else Holm berättar att många familjer som hon träffar har löst sin separation på ett bra sätt. I många fall så upplever hon att föräldrarna pratar mer med varandra efter skilsmässan än innan.
– En skilsmässa behöver inte vara en problematisk situation för barnen, men den kan ofta vara det. Om det är en konfliktfylld separation som inträffar när barnen är små så finns det risk att det blir krig under hela barnens uppväxt, säger Else Holm.

Det är vid de problematiska situationerna som BIFF genom sina utbildningar vill vara ett stöd. Else Holm tror att det är viktigt att man vid en separation tänker efter och fokuserar så att barnen ska få det så bra som möjligt.
– Det är barnens rätt till sina föräldrar och inte min rätt som förälder till mina barn, säger Else Holm

Text och foto: David Kjell